Co mówią o nas klienci?

Parametry techniczne zainstalowanego dźwigu, jego walory estetyczne oraz eksploatacyjne potwierdzają, że Spółka Hydromach Sp. z o.o. wykonała powierzone zadanie z należytą starannością oraz, że dysponuje kadrą o wysokich kwalifikacjach zawodowych i jest godna polecenia innym inwestorom.

Piotr Kowalski, Zamek Ujazdowski
Zobacz wszystkie referencje

O Firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HYDROMACH Sp. z o.o. powstało w 1989 roku. Zakres działania firmy obejmuje projektowanie, produkcję, kompletację, montaż, modernizację, konserwację dźwigów i podnośników oraz doradztwo techniczne w pełnym zakresie i na każdym etapie inwestycji. Od momentu powołania Hydromach specjalizuje się w wytwarzaniu i dostarczaniu dźwigów hydraulicznych i elektrycznych, w tym także nietypowych urządzeń do transportu pionowego, w szczególności:

 • dźwigów osobowych przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • dźwigów panoramicznych wraz z konstrukcjami samonośnymi szybów z częściowym lub pełnym przeszkleniem szybami bezpiecznymi, w tym również termoizolacyjnymi zespolonymi - dla dźwigów zewnętrznych 
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych :- dźwigów  platformowych, platform przyschodowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, krzesełek schodowych
 • dźwigów towarowych /dla zakładów przemysłowych, hurtowni, sklepów, gastronomii i bibliotek/  
 • dźwigów wykonanych wg  specjalnych zamówień np.  "podpodłogowych" 
 • podnośników magazynowych ,w tym wykonywanych wg indywidualnych zamówień
 • dźwigów szpitalnych 
 • dźwigów samochodowych (garażowych) 
 • urządzeń specjalistycznych z napędami elektrohydraulicznymi oraz elektrycznymi ze sterowaniem mikroprocesorowym 
Produkujemy dźwigi z szeroka gamą napędów:  elektrycznym lub hydraulicznym, z maszynownią górną lub dolną, także w  odległości do kilku metrów  od szybu dźwigowego dla dźwigów hydraulicznych, a  także bez maszynowni, według własnych rozwiązań konstrukcyjnych, dostosowanych do indywidualnych wymagań i ograniczeń. 

W windach  produkcji  HYDROMACH,  dążąc do ich wysokiego standardu i uwzględniając różnorodne preferencje Zamawiających stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania na bazie wieloletniego doświadczenia i współpracy ze znanymi firmami na rynku światowym takimi jak: Wittur - Niemcy, Thyssen Krupp  - Niemcy, GMV - Szwecja,  RST – Niemcy. Podzespoły w/w firm pozwalają na optymalne wytwarzanie urządzeń charakteryzujących się, poza wysoką jakością i bezpieczeństwem, także małą energochłonnością. Nasze dźwigi wykonujemy zgodnie z dyrektywą dźwigową 95/16/WE, a także  zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE w zakresie urządzeń podlegającym tym przepisom.

 

HYDROMACH wytwarza także  zaprojektowane przez naszych konstruktorów i specjalistów komponenty do dźwigów, takie jak:

 • kabiny dźwigowe wg różnorodnych projektów, z giętych paneli z blachy ze stali nierdzewnej fakturowanej lub malowanej proszkowo lub wykładanych ozdobnymi płytami laminatowymi, 
 • ramy przeciwwagowe z zawieszeniami sprężynowymi 
 • ramy kabinowe z kształtowników zimnogiętych wraz z aparatami chwytnymi poślizgowymi dwukierunkowymi,
 • posadowienia pod zespoły napędowe,
 • wsporniki do mocowania prowadnic drzwi szybowych itp. w szerokim asortymencie
 • aparatury sterowe na bazie sterowników mikroprocesorowych z własnym oprogramowaniem.

 

HYDROMACH realizuje  szeroki zakres  usług z branży dźwigowej:

 1. prace projektowe i konstrukcyjne nowych wind różnych typów oraz modernizowanych
 2. doradztwo techniczne w branży dźwigowej w pełnym zakresie, na wszystkich etapach  realizacji inwestycji 
 3. produkcja oraz dostawy części i komponentów dźwigowych (kompletacja i transport)
 4. montaż dźwigów
 5. usługi konserwacji (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz całodobowe pogotowie dźwigowe).
 6. usługi remontowe i modernizacyjne  w pełnym zakresie.

 

Podejmujemy się również w szerokim zakresie  modernizacji „starych” dźwigów, mając na celu: 

 • dostosowanie dźwigów dla osób niepełnosprawnych,
 • wydłużenie wysokości podnoszenia, dołożenie dodatkowego przystanku,
 • optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybie dźwigowym, 
 • zwiększenie powierzchni kabiny dźwigu,
 • odzyskanie pomieszczenia po maszynowni / dźwigi z maszynownią boczną lub bez maszynowni
 • wymiany zespołów napędu na energooszczędne / jednobiegowe z enkoderem, lub bezreduktorowe / warunkujący łagodne: start i hamowanie oraz cichą pracę / lub hydrauliczny,
 • wymianę „starych” drzwi  na automatyczne drzwi szybowe i kabinowe ,wyposażone w kurtynę świetną,
 • wymianę aparatury sterowej, na mikroprocesorową z falownikiem / przemiennikiem częstotliwości.

Firma posiada duży potencjał techniczny i ekonomiczny a także specjalistyczny zespół pracowników z szeroką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, zdolnych do wykonania różnorodnych zamówień z zakresu transportu pionowego. Kierownictwo firmy oraz pracownicy biura konstrukcyjnego i kontroli jakości posiadają wyższe wykształcenie techniczne i niezbędne uprawnienia do wytwarzania urządzeń technicznych będących pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Przejdź do działu kontakt » Kontakt
NIP: 521-008-92-33;
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
KRS: 0000183763
konto w banku BPH S.A. O/Warszawa,
38106000760000401640001521
PPH HYDROMACH Sp. z o.o.
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 147
tel. +48 22 648 91 56; +48 22 648 91 54
fax +48 22 648 91 55