Co mówią o nas klienci?

Prace realizowane były w obiekcie zabytkowym będącym w rejestrze zabytków - Gmach Główny PW oraz obiekcie będącym pod ochroną konserwatorską - Gmach Biurowy PW. Prace wykonywane były w w czynnym obiekcie bez zakłóceń normalnej eksploatacji pomieszczeń objetych robotami. Prace zostały zrealizowane terminowo i bez zastrzeżeń. Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą właściwa, gwarantująca niezakłócony tok prac.

mgr. inż Tadeusz Byczot, Politechnika Warszawska
Zobacz wszystkie referencje

Kontakt

Jeśli chcą Państwo zadać pytanie ofertowe, uprzejmie prosimy o skorzystanie z odrębnego formularza ofertowego lub bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy

Centrala i siedziba Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe HYDROMACH Sp. z o.o
ul. Nowoursynowska 147; 02-776 Warszawa

tel.: +48 22 648-91-56
tel.: +48 22 648-91-54
fax: +48 22 648 91 55
email: hydromach@hydromach.pl

NIP: 521-008-92-33
KRS: 0000183763 - Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy

Rachunek w Banku BPH S.A. O/Warszawa
nr 38 1060 0076 0000 4016 4000 1521

Oddział produkcyjny w Grodzisku Mazowieckim
PPH HYDROMACH Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 11; 05-825 Grodzisk Maz.

tel./fax: +48 22 755-20-69
tel. +48 22 755-63-87;