Co mówią o nas klienci?

Wszelkie prace były prowadzone w sposób profesjonalny, sprawnie i terminowo. Parametry techniczne, wygląd estetyczny oraz jakość wykonania dźwigów świadczą, że firma Hydromach dysponuje kadrą o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. PPH Hydromach Sp. z o.o. jest firmą w pełni zasługującą polecenia.

Bohdan Wołodżko, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Zobacz wszystkie referencje

Modernizacje starych dźwigów

Hydromach podejmuje się również w szerokim zakresie  modernizacji „starych” dźwigów, mając na celu: 

  • dostosowanie dźwigów dla osób niepełnosprawnych,
  • wydłużenie wysokości podnoszenia, dołożenie dodatkowego przystanku,
  • optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybie dźwigowym, 
  • zwiększenie powierzchni kabiny dźwigu,
  • odzyskanie pomieszczenia po maszynowni / dźwigi z maszynownią boczną lub bez maszynowni
  • wymiany zespołów napędu na energooszczędne / jednobiegowe z enkoderem, lub bezreduktorowe / warunkujący łagodne: start i hamowanie oraz cichą pracę / lub hydrauliczny,
  • wymianę „starych” drzwi  na automatyczne drzwi szybowe i kabinowe, wyposażone w kurtynę świetną,
  • wymianę aparatury sterowej, na mikroprocesorową z falownikiem / przemiennikiem częstotliwości.

 

Modernizacje starych dźwigów - nasz realizacje
zobacz wszystkie »
Przejdź do działu kontakt » Kontakt
NIP: 521-008-92-33;
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
KRS: 0000183763
konto w banku BPH S.A. O/Warszawa,
38106000760000401640001521
PPH HYDROMACH Sp. z o.o.
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 147
tel. +48 22 648 91 56; +48 22 648 91 54
fax +48 22 648 91 55