Pracowaliśmy dla Poprzedni Następny
  • Altadis Polska S.A.
  • Poczta Polska S.A.
  • Polskie Radio S.A.
  • Soudal Sp. z o.o.
  • Telekomunikacja Polska S.A.
  • Telewizja Polska S.A.

Referencje

Referencje Klientów Hydromach Sp. z o.o. są naszym przekazem marketingowym. W historii naszej firmy nigdy nie zdarzył się Klient, który nie był w ostatecznej sumie zadowolony z wykonanaych przez nas wind lub innych dźwigów. Poniżej prezentujemy Państwu kilka cytatów z referencji, które niech będą dla Państwa najlepszą rekomendacją naszych usług:

(..) Roboty zostały wykonane terminowo i bez zastrzeżeń a ich jakość jest zgodna z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej. Parametry techniczne zainstalowanych dźwigów, jakość wykonanych szybów oraz walory estetyczne odpowiadają oczekiwaniom Zamawiającego.

(..) Całość prac została wykonana z należytą starannością. Firma Hydromach Sp. z o.o. jest godna polecenia innym inwestorom.

Celina Maszke-Kaczorek, Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 63

Przedsiebiorstwo "Hydromach" wywiązało się z umowy w pełni właściwie, spełniło nasze oczekiwania odnośnie niezawodności, trwałości eksploatacyjnej oraz walorów użytkowo - estetycznych. Wszystkie prace zostały wykonane z należyta starannością. 

Biorąc powyższe pod uwagę - polecamy firmę "Hydromach" jako solidnego i odpowiedzialnego wykonawcę dźwigów i rekomendujemy jako godną pełnego zaufania.

Andrzej Małek, Kierownik dz. Nieruchomości
Poczta Polska S.A.

Realizując roboty polegające na demontażu starych dźwigów i montażu nowych, firma Hydromach wykazała się dobrą jakością robót oraz użytych materiałów. Roboty te wykonane zostały należycie i dobrze zorganizowane, co nie powodowało żadnych zakłóceń w pracy Ministerstwa.

Bogdan Tęcza, Dyrektor Biura Administracyjnego
Ministerstwo Infrastruktury

Prace realizowane były w obiekcie zabytkowym będącym w rejestrze zabytków - Gmach Główny PW oraz obiekcie będącym pod ochroną konserwatorską - Gmach Biurowy PW. Prace wykonywane były w w czynnym obiekcie bez zakłóceń normalnej eksploatacji pomieszczeń objetych robotami. Prace zostały zrealizowane terminowo i bez zastrzeżeń. Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą właściwa, gwarantująca niezakłócony tok prac.

mgr. inż Tadeusz Byczot,
Politechnika Warszawska

Roboty zostały wykonane w sposób profesjonalny, terminowo i solidnie w czynnym obiekcie, bez zakłócania pracy Szpitala. Pracownicy Firmy w trakcie realizacji i uzgodnień dokonywanych z przedstawicielami Szpitala wykazywali się dużym przygotowaniem fachowym i elastycznością w reagowaniu na jego potrzeby oraz dużą kulturą osobistą. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że firma "HYDROMACH" jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem zasługującym na rekomendację jako wykonawca godny zaufania.

Wojciech Putz, Administrator Szpitala
Szpital Czerniakowski
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna »